تبلیغات
کـــــــــیهان - مطالب ابر متافیزیک <!?php bloginfo('name'); ?> <!?php if ( is_single ) { ?> » Blog Archive <!?php } ?> <!?php wp_title; ?>
متافیزیک یا متاگیتیک شاخه‌ای از فلسفه وفیزیکاست که به پژوهش دربارهٔ چیستی و 
کُنه وجود، زندگی و جهان به عنوان یک کل می‌پردازد. متافیزیک را ریشهٔ فلسفه می‌دانند.


:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: متافیزیک فیزیک نجوم کیهانشناسی فلسفه
ن : محمد آقا
ت : 1396/12/17
نظرات()