تبلیغات
کـــــــــیهان - پرتاب ماهواره‌ای برای شناسایی سیاره های ابر زمین <!?php bloginfo('name'); ?> <!?php if ( is_single ) { ?> » Blog Archive <!?php } ?> <!?php wp_title; ?>

براساس اعلام مقامات سازمان فضایی اروپا، ماهواره "توصیف ویژگیهای سیاره های خارج منظومه های شمسی " که به طور مخفف از آن با عنوان "کئوپس" یاد می شود دور مدار زمین با ارتفاع 800 کیلومتری حرکت می کند و سیاره های جدید خارج منظومه شمسی را جستجو می کند که نزدیک ستاره های روشن اطراف حرکت می کنند.سازمان فضایی اروپا در سال 2017 ماهواره ای برای مطالعه سیاره‌های ابر زمین و سایر سیاره های بزرگ که درحال حرکت دور ستاره های نزدیک بوده، پرتاب خواهد کرد.

آلوارو گیمنز کانت مدیر بخش اکتشاف علمی و رباتی سازمان فضایی اروپا طی بیانیه ای اظهار داشت: این ماهواره با تمرکز بر ستاره های میزبان فرا منظومه شمسی می تواند مطالعات تطبیقی از سیارات با زمین انجام دهد و این مطالعات از چنان دقتی برخوردار خواهد بود که از روی زمین امکان پذیر نیست.

بررسیهای بسیار دقیق ماهواه کئوپس به دانشمندان کمک می کند که عبور سیاره ای را از مقابل یک ستاره تشخیص دهند. این مشاهدات می تواند ظرفیت اندازه گیری های دقیقی برای سیارات خارج از منظومه شمسی فراهم کند و سرنخهایی درباره ساختار داخلی آنها ارائه کند.

مقامات سازمان فضایی اروپا اظهار داشتند که این مأموریت حدود 3 سال و نیم ادامه دارد و با هدف بهبود درک آنها از شکل گیری سیاره های بیگانه سیاره های ابر زمین و سیاره های هم اندازه نپتون اجرایی می شود.

این مأموریت با هدف شناسایی سیاره هایی با اتمسفرهای قابل توجه انجام می شود.

این مأموریت از 26 پیشنهاد مختلف از سوی سازمان فضایی اروپا در طرح مأموریتهای کوچک در ماه مارس انتخاب شده است. این نخستین برنامه علمی کلاس جدید برای مأموریتهای فضایی سازمان فضایی اروپا است.

از سال 1992 تاکنون ستاره شناسان بیش از 800 سیاره بیگانه را با روشهای مختلف و استفاده از تلسکوپهای زمینی و فضایی شناسایی کرده اند.

خبرگزاری مهر:: موضوعات مرتبط: نجوم اخبار علمی و تازه های فناوری
:: برچسب‌ها:
ن : محمد آقا
ت : 1391/08/5
نظرات()