تبلیغات
کـــــــــیهان - خاک شفاف را در گلدان ببینید <!?php bloginfo('name'); ?> <!?php if ( is_single ) { ?> » Blog Archive <!?php } ?> <!?php wp_title; ?>


دنیای زیر زمین ریشه های گیاهان ریزوسفر خوانده می شود و دانشمندان دانشگاه آبرتی دوندی و موسسه جیمز هوتون خاک شفافی تولید کرده اند که در زمینه های مختلف تحقیقاتی کاربردهای بسیار زیادی دارد.دانشمندان اسکاتلندی خاک شفافی ساخته اند که می تواند برای نخستین بار به دانشمندان در مطالعه ریشه گیاهان با جزئیات فراوان کمک کند.

نتایج این تحقیقات درنشریه پلاس وان منتشر شده است.

این خاک مصنوعی که در صورت اشباع با یک محلول خاص مبتنی بر آب، نیمه شفاف می شود از نظر متغیرهای فیزیکی و زیست شناختی بسیار مشابه خاک واقعی است.
 
 
این خاک یک ترکیب مصنوعی است که از نافیون استفاده می کند. این ترکیب مصنوعی اغلب در پیل های سوختی تولید کننده برق استفاده می شود و همتای شیمی خاک طبیعی است.
 
این پژوهشگران می گویند از این یافته می توان در بسیاری از زمینه های علمی استفاده کرد.
 
خاک های شفاف می توانند به مطالعه شیوع و انتقال عوامل بیماری زای ناشی از خاک کمک کنند.
 
همچنین در ژنتیک گیاهی، خاک شفاف می تواند برای غربالگری سیستم های ریشه گستره ای از ژنوتیپ ها استفاده شود.
 
این خاک می تواند تغذیه گیاهان را با سیستم های ریشه های اثربخش کمک کند به طوریکه کشاورز می تواند کمتر بر کود تکیه کند.


:: موضوعات مرتبط: اخبار علمی و تازه های فناوری متفرقه
:: برچسب‌ها:
ن : محمد آقا
ت : 1391/07/14
نظرات()