تبلیغات
کـــــــــیهان - ساخت یک پایگاه فضایی بین ماه و زمین/ سفر انسان به مریخ <!?php bloginfo('name'); ?> <!?php if ( is_single ) { ?> » Blog Archive <!?php } ?> <!?php wp_title; ?>

پایگاه فضایی که قرار است ناسا دورتر از نیمه پنهان بنا کند، در 450 هزار کیلومتری زمین قرار می گیرد، این درحالی است که ایستگاه بین المللی فضایی تنها 370 کیلومتر با زمین فاصله دارد.ناسا درنظر دارد یک پایگاه انسانی در فضا بسازد که فراتر از طرف پنهان ماه مستقر شده تا به عنوان گذرگاه، نقطه عزیمتی برای اکتشافهای دارای سرنشین به مریخ باشد.

ساخت این پایگاه می تواند افقهای انسان را گسترش دهد اما این اقدام نیازمند حل یک مشکل و چگونگی حفاظت فضانوردان در مقابع تشعشعات است و همچنین تأمین ملزومات آن که نیز معضل بزرگی است چرا که طی فاصله این پایگاه با زمین نیز خود مسئله ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

ناسا احتمال مستقر کردن یک ایستگاه فضایی در یک نقطه ثابت در آن سوی ماه را بررسی می کند

این احتمال وجود دارد که ناسا از اجزای باقی مانده از ساخت ایستگاه بین المللی فضایی استفاده کرده و استفاده کند و این امر نیازمند استفاده از سیستم موشک پرتاب فضایی است تا این پایگاه را به فضا پرتاب کند.

درحال حاضر این پروژه برای پرتاب پایگاه فضایی با هزینه 3 میلیارد دلار درحال ساخت است و گفته می شود که ساخت آن تا سال 2017 به اتمام می رسد.

ناسا در نظر دارد دو سال پس از ساخت سیستم پرتاب، ساخت پایگاه فضایی را آغاز کند.

ناسا این ایده را با کاخ سفید درمیان گذاشته اما هنوز مشخص نیست که کنگره آمریکا از این پروژه چند میلیارد دلاری حمایت می کند یا خیر.

سازمان فضایی آمریکا درحال تشکیل یک گروه برای این پایگاه است که از آن با عنوان نقاط لاگرانژی ماه- زمین (EML-2) یاد می شود.

نقاط لاگرانژی پنج نقطه میان دو جسم بزرگ هستند که در آن نیروی جاذبه دو جسم همدیگر را خنثی می ‌کند. غالبا ماهواره‌ های رصدی (تلسکوپ‌های فضایی) در نقاط لاگرانژی میان زمین و خورشید قرار می ‌گیرند.

این نقاط در فاصله 1.6 میلیون کیلومتری از زمین قرار دارند و در نقطه L1 دو ماهواره سوهو و جنسیس قرار دارند (ماهواره جنسیس بعد از پایان ماموریت به زمین سقوط کرد) و قرار است در نقطه L2 تلسکوپ فضایی جیمز وب قرار داده شود.

دورافتاده ترین هتل در فضا: فضاپیمای اوریون انسان را به ماه بازمی گرداند و برای سفرهای آینده به مریخ و سایر مقاصد در منظومه شمسی آماده می کند:: موضوعات مرتبط: نجوم اخبار علمی و تازه های فناوری
:: برچسب‌ها:
ن : محمد آقا
ت : 1391/07/6
نظرات()