تبلیغات
کـــــــــیهان - تصویر زیبای هابل از خوشه ستاره ای 10 میلیارد ساله <!?php bloginfo('name'); ?> <!?php if ( is_single ) { ?> » Blog Archive <!?php } ?> <!?php wp_title; ?>


تلسکوپ فضایی هابل ناسا منظره ای تماشایی از یک پایگاه ستاره ای پرتراکم به نام میسر 68 به یک منطقه پر از ستاره که به خوشه کروی شهرت دارد را ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاذبه گرانشی دوجانبه میان صدها هزار یا میلیونها ستاره یک خوشه اعضای ستاره ای آن را تحت کنترل قرار می دهد و موجب می شود که یک خوشه ستاره ای برای میلیونها سال در کنار هم قرار بگیرند.

ستاره شناسها می توانند سن خوشه های کروی را به وسیله نگاه کردن به نور ستاره های تشکیل دهنده آن تشخیص دهند. عناصر شیمیایی در این نور مشخصه هایی باقی می گذارند و نور ستاره ها نشان دهنده این امر است که خوشه های کروی در اصل در برگیرنده عناصر سنگین کمتری چون کربن، اکسیژن و آهن است که این امر در مقایسه با عناصر ستاره هایی چون خورشید قرار می گیرد.

از آنجا که تشکیل موفقیت آمیز ستاره ها به طور تدریجی این عناصر را از طریق گداخت هسته ای ایجاد می کند، ستاره هایی که میزان کمتری از این عناصر دارند از سن بیشتری در کیهان برخوردار هستند بازمانده زمانهای گذشته کیهانی هستند.

در حقیقت ستاره ها در خوشه های ستاره ای تا بیش از 10 میلیارد سال نیز سن دارند.

بیش از 150 جرم در اطراف کهکشان راه شیری ما قرار دارد از نظر کهکشانی، خوشه های کروی چندان بزرگ هم نیستند.

در رابطه با میسر 68 می توان گفت که این حجم ستاره های تشکیل دهنده آن در عرض اندکی بیش از یک صد سال نوری است.

این درحالی است که حلقه کهکشان راه شیری بیش از 100 هزار سال نوری وسعت دارد.

میسر 68 در فاصله 33 هزار سال نوری از زمین و در صورت فلکی هیدرا واقع شده است.

هابل تصویر میسر 68 را به فهرست تصاویر زیبا و تأثیرگذار هیهانی خود افزوده که این تصویر با ترکیب نور مرئی و مادون قرمز و میدان دید 3.4 در 3.4 گرفته شده است.:: موضوعات مرتبط: نجوم اخبار علمی و تازه های فناوری گزارش های تصویری كیهان شناسی
:: برچسب‌ها:
ن : محمد آقا
ت : 1391/05/16
نظرات()